خدمات

خدمات کلینیک تخصصی گیاهپزشکی دانشگاه آزد اسلامی واحد رشت

 

 • بازدید از مزارع، باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روش‌های کنترل و مهار عوامل خسارت زای گیاهی
 • ‌ تشخیص آفات و بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز باغات، مزارع، پارک‌ها، فضای ‌سبز و...
 • ‌ تعیین بهترین زمان سم‌پاشی مبارزه موثر با علف‌های هرز و آفات و بیماری‌های گیاهی
 • ‌ بررسی‌های آزمایشگاهی لازم در جهت تشخیص عوامل زیان‌ آور گیاه‌پزشکی
 • ‌ استفاده بهینه، اصولی و منطقی سموم و جلوگیری از مصارف بی‌ رویه آن
 • ‌ تهیه کروکی و لیست بهره برداران از باغات و مزارع تحت حوزه عملکرد
 •  تهیه هرباریوم علف‌های هرز شهرستان و فون حشرات و آفات منطقه
 • ‌ ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی گیاه پزشکی
 • بازدید از مزارع شهرستان و بررسی آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز
 • ‌انجام پروژه‌های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی
 • محاسبه مجموع دماهای روزانه برای پیش بینی زمان مبارزه با آفت
 •  کاهش و کنترل خسارت آفات، بیماری ها و علف هرز
 • عقد قرارداد جهت کنترل بموقع عوامل خسارت زا
 • ‌ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی
 • ‌ جدول و نمودار تعداد شکار تله‌ های فرمونی
 • ‌ ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات
 •  توصیه روشهای مبارزه تلفیقی
 • ‌ بازدید و نظارت بر گلخانه ها
 • ‌ برگزاری کلاس‌های آموزشی
 • ‌ صدور نسخه‌ های گیاه پزشکی
 •  مشاوره در امور حفظ نباتات
 • تهیه و تولید و توزیع عوامل موثر در کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

 

  تعهدات کلینیک گیاه پزشکی:

 1. تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و ارائه توصیه های فنی مناسب جهت کنترل عوامل خسارت زا در بهترین زمان با کمترین هزینه
 2. تشویق و ترغیب کشاورزان جهت اجرای تناوب زراعی، عملیات به­زراعی، استفاده از روش­های کنترل بیولوژیک مناسب و روش های صحیح زراعی و باغی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت و نگهداری محصولات انباری
 3. شناسایی و ترویج ارقام گیاهی مناسب و مقاوم به آفات و بیماری های منطقه                     
 4. کاهش مصرف بی رویه سموم و ترویج روش های کنترل

 

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۹