مسئول کلینیک گیاهپزشکی

مسئول کلینیک تخصصی گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

نام و نام خانوادگی: مهندس امیر حسین دارابی

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۹